Theo báo cáo từ KBNN Hà Nội, tính đến ngày 23/11/2023, KBNN Hà Nội đã giải ngân được 30.152 tỷ đồng, đạt 58,8%. Cụ thể, ngân sách Thành phố giải ngân được 12.554 tỷ đồng, đạt trên 54% kế hoạch vốn giao; ngân sách quận, huyện giải ngân được 17.599 tỷ đồng, đạt 62,7% kế hoạch vốn giao.

Cũng theo báo cáo của KBNN Hà Nội, hiện tỷ lệ giải ngân của 3 Ban quản lý dự án chuyên ngành trên địa bàn Thành phố đều có tỷ lệ giải ngân đạt cao. Cụ thể, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp giải ngân được 1.409 tỷ đồng, đạt 59,7% kế hoạch vốn giao (2.359 tỷ đồng); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng giải ngân được 1.440 tỷ đồng, đạt 57,8% kế hoạch vốn (2.491 tỷ đồng); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông giải ngân được 2.657 tỷ đồng, đạt 82,7% kế hoạch vốn (3.212 tỷ đồng).

Về các công trình trọng điểm giai đoạn 2021 – 2025, trong năm 2023, Hà Nội có 20 dự án (bao gồm cả dự án thành phần) có kế hoạch vốn giải ngân qua KBNN Hà Nội là 12.277 tỷ đồng. Đến thời điểm này, KBNN Hà Nội đã giải ngân được 7.526 tỷ đồng, đạt 61,3% kế hoạch…

Để có kết quả này, ngay từ đầu năm, với vai trò là cơ quan kiểm soát, thanh toán vốn, KBNN Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực để công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua KBNN ngày càng thuận lợi.

Theo đó, ngoài việc tập trung chỉ đạo các đơn vị KBNN trực thuộc chuẩn bị đủ lượng vốn để kịp thời thanh toán cho các nhà thầu theo đúng chế độ, bảo đảm vốn thi công công trình, KBNN Hà Nội đã chủ động nắm chắc tình hình giải ngân vốn đầu tư kế hoạch năm 2023 của từng dự án, nhất là các dự án có quy mô lớn, công trình trọng điểm của thành phố có tính chất lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Với những dự án chưa giải ngân, có tỷ lệ giải ngân thấp, KBNN Hà Nội đã báo cáo kịp thời cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo xử lý tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Đặc biệt, theo Giám đốc KBNN Hà Nội, đơn vị đã tích cực tham gia Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công của Thành phố để thường xuyên nắm bắt các khó khăn, vướng mắc thực tế của các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, từ đó phối hợp cùng các sở, ban, ngành đề xuất, tham mưu với UBND Thành phố có các giải pháp kịp thời, tháo gỡ khó khăn cho các chủ đầu tư trong giải ngân nguồn vốn; khẩn trương hoàn thành hồ sơ thanh toán; thực hiện thanh toán ngay với Kho bạc khi có khối lượng nghiệm thu.

Bên cạnh đó, KBNN Hà Nội cũng thường xuyên rà soát thủ tục, quy trình kiểm soát thanh toán, rút ngắn tối đa thời gian kiểm soát chi. Đẩy mạnh giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến và nhất là không để tồn đọng bất cứ hồ sơ nào mà không rõ lý do; nghiêm cấm việc lợi dụng vị trí công việc được giao để mưu lợi cá nhân, làm ảnh hưởng đến uy tín của KBNN và làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Ngoài ra, để nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, KBNN Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị KBNN quận, huyện, thị xã phối hợp với chủ đầu tư, Ban quản lý dự án rà soát, tổng hợp, xác định rõ nguyên nhân, biện pháp xử lý đối với các dự án có số dư tạm ứng quá hạn. Đồng thời, phối hợp với chủ đầu tư thực hiện kiểm tra số vốn đã tạm ứng để thu hồi những khoản tồn đọng chưa sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích.

KBNN Hà Nội cho biết, thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc, cũng như số vốn còn phải thanh toán cuối năm vẫn còn lớn, vì thế KBNN Hà Nội sẽ bố trí cán bộ, công chức làm thêm giờ để bảo đảm thanh toán kịp thời vốn cho các dự án, công trình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex

789win

789win

Jun88