• Đồng chí Trương Thị Mai giữ chức Thường trực Ban Bí thư

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đồng chủ trì hội nghị.

z4995215403724_4b9b3875bd3dc5bd1c49aa40360d2970.jpg -0
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện các tỉnh ủy, thành ủy; các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương; lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương…

z4995360671128_8507babeb22c756ab228f8eb80b47bd0.jpg -1
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại hội nghị.
z4995414234206_cb53359140f659ed36de023f7ae1d7f0.jpg -1
Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã đánh giá khách quan, toàn diện tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 12 và quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 24, thống nhất, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm và huy động sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn quân, cả hệ thống chính trị và nhân dân về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

atx_2045.jpg -0
Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, điều hành tham luận.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai biểu dương những thành tích, kết quả đã đạt được trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị. Đồng chí nhấn mạnh, lực lượng Công an tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh kinh tế; chủ động phòng ngừa, đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm trên các lĩnh vực kinh tế; tham gia tích cực thúc đẩy chuyển đổi số, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội. Công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với các ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương trong bảo vệ an ninh kinh tế hiệu quả hơn, nhất là trong rà soát, kiểm tra cụ thể từng quy hoạch, đề án, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội…

z4995358728075_3258db296bfa5d5d06268000b1b7c0b6.jpg -0
Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, điều hành tham luận.

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12 và Chỉ thị số 24 của Bộ Chính trị, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị, các cấp ủy đảng tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc những nội dung trọng tâm của chỉ thị. Quán triệt thực hiện nghiêm quan điểm “Bảo vệ an ninh kinh tế là bảo vệ an ninh quốc gia”, “Giữ vững độc lập, tự chủ, an ninh, lợi ích quốc gia, thế chủ động chiến lược; bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ”…

z4995215563211_363d9e3785e3cfcf0f172895d5e937c0.jpg -0
Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, những kết quả đạt được qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 12, bao trùm nhất đó là “an ninh kinh tế ngày càng vững chắc; các yếu tố tiềm ẩn phức tạp được kiểm soát, kiềm chế và từng bước xóa bỏ; đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế đạt nhiều kết quả quan trọng; môi trường đầu tư kinh doanh an toàn, lành mạnh, bình đẳng ngày càng được củng cố; kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển, là điểm sáng trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều khó khăn, thách thức do tác động chưa từng có tiền lệ của dịch bệnh COVID-19, cạnh tranh giữa các nước lớn và môi trường an ninh toàn cầu ngày càng căng thẳng”. Bộ trưởng Tô Lâm đồng thời chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, hạn chế; những nguy cơ, thách thức đe dọa an ninh kinh tế…

Chỉ đạo một số nhiệm vụ công tác trọng tâm, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Tiếp tục cụ thể hóa, quán triệt thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12 và Chỉ thị số 24 của Bộ Chính trị; tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động ở các cấp, các ngành, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, Thủ trưởng các đơn vị kinh tế trọng điểm về tăng cường công tác phòng ngừa trong bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh quốc gia. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo cơ sở thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời nâng cao hiệu quả bảo vệ an ninh kinh tế, an ninh quốc gia, xử lý từ sớm, từ xa những nhân tố có thể gây đột biến, bất lợi. Đồng thời, phát hiện, xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân hoạt động phá hoại kinh tế, lợi dụng hoạt động hợp tác, đầu tư để can thiệp vào chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, chuyển hóa chính trị. Chủ động đánh giá, nhận diện, dự báo các loại tội phạm mới trên các lĩnh vực kinh tế trọng điểm để triển khai các giải pháp đấu tranh, xử lý, phòng ngừa, ngăn chặn.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, nhất là lực lượng trực tiếp bảo đảm an ninh kinh tế, bảo đảm đủ sức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh kinh tế trong tình hình mới.

  • Thầm lặng trên trận tuyến đảm bảo an ninh kinh tế Thầm lặng trên trận tuyến đảm bảo an ninh kinh tế
  • Những người giữ bình yên an ninh kinh tế nơi cửa khẩu Những người giữ bình yên an ninh kinh tế nơi cửa khẩu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex