Quang cảnh Hội nghị tập huấn. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Tại Hội nghị, các học viên được hướng dẫn thực hiện các mẫu biểu báo cáo thống kê lĩnh vực văn thư, lưu trữ theo Thông tư số 02/2023/TT-BNV ngày 23/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ; được hướng dẫn lập và nộp lưu hồ sơ điện tử trên hệ thống quản lý văn bản E-Office; được hướng dẫn thao tác liên quan đến việc thiết lập các trường thông tin tại danh mục Lưu trữ; lập hồ sơ công việc; nộp lưu vào Lưu trữ cơ quan và được các báo cáo viên giải đáp nhiều vướng mắc.  

Sau Hội nghị, học viên sẽ tiếp tục hướng dẫn các nội dung trên cho công chức, viên chức liên quan ở đơn vị mình và ở cấp xã./.

Biểu mẫu chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ: Lĩnh vực Văn thư – Lưu trữ

– Gồm 12 biểu: Từ biểu 0801.N/BNV-VTLT đến biểu 0812.N/BNV-VTLT

– Với các tên biểu tương ứng: Số lượng văn bản chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn thư – lưu trữ; Số tổ chức văn thư; Số nhân sự làm công tác văn thư; Số lượng văn bản; Số lượng hồ sơ; Số tổ chức lưu trữ; Số nhân sự làm công tác lưu trữ; Số tài liệu lưu trữ; Số tài liệu lưu trữ thu thập; Số tài liệu lưu trữ đưa ra sử dụng; Diện tích kho lưu trữ và Số trang thiết bị dùng cho lưu trữ; Kinh phí cho hoạt động lưu trữ.

– Đơn vị thu thập, tổng hợp, báo cáo: Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Trung ương Đảng; các Trung tâm Lưu trữ quốc gia; Kiểm toán Nhà nước; Tòa án nhân dân tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Doanh nghiệp nhà nước; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Nội vụ).

– Đơn vị của Bộ Nội vụ phê duyệt, nhận báo cáo: Cục Văn thư và lưu trữ nhà nước.

– Kỳ báo cáo: Năm và ngày nhận báo cáo là ngày 15 tháng 3 năm sau.

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2023/TT-BNV).

Hà Linh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex

789win

789win

Jun88