Áp lực đáo hạn trái phiếu vẫn đang “bủa vây” các doanh nghiệp bất động sản Phát triển bền vững hơn thị trường trái phiếu doanh nghiệp Chỉ riêng ngành Ngân hàng khó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Về cơ cấu phát hành, ngành Ngân hàng vẫn là nhóm tổ chức phát hành lớn nhất trong 11 tháng qua với giá trị phát hành đạt 120.200 tỷ đồng, chiếm 47,5%, ngành bất động sản đứng thứ hai với gần 83.000 tỷ đồng, chiếm 32,8%, còn lại một số công ty chứng khoán, doanh nghiệp xây dựng và vật liệu; và các ngành khác.

Năm 2023, tổng lượng trái phiếu đến hạn (cả gốc và lãi) lên tới gần 380.000 tỷ đồng. Trái phiếu của tổ chức phát hành phi ngân hàng đến hạn ở mức 282.000 tỷ đồng, trong đó trái phiếu bất động sản chiếm giá trị cao nhất, đạt gầm 155.000 tỷ đồng. Trong bối cảnh tình hình thị trường bất động sản hiện nay và chất lượng tín dụng của các doanh nghiệp tổ chức phát hành còn yếu, các chủ đầu tư sẽ gặp khó trong việc tạo dòng tiền mới để có thể thực hiện các nghĩa vụ nợ.

253.000 tỷ đồng TPDN được phát hành trong 11 tháng, ngân hàng chiếm 47,5%

Dữ liệu phát hành trái phiếu của FiinGroup cũng cho thấy thị trường đã dần khôi phục trở lại ở mức nhất định từ tháng 6 đến nay, nhất là đối với các doanh nghiệp có chất lượng tín dụng khá, các dự án đáp ứng được các yêu cầu về pháp lý và thực hiện minh bạch thông tin để phát hành thành công.

Tổng giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ của các doanh nghiệp bất động sản đã đạt 75.400 tỷ đồng cho giai đoạn 11 tháng năm 2023 và bằng 113% so với cả năm 2022. FiinGroup dự báo rằng năm 2024 sẽ vẫn có nhiều doanh nghiệp bất động sản có thể tiếp tục phát hành thành công khi mà các giải pháp hiện nay của Chính phủ được triển khai mạnh và rộng hơn nhất là đối với vấn đề pháp lý dự án. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp cũng đã chủ động hơn trong minh bạch thông tin đến với thị trường và thực hiện tốt hơn quy định hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex

789win

789win

Jun88